Đào tạo

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN TỈNH ĐAKLAK

Thông báo chiêu sinh đào tạo liên tục

Nghề y có đặc thù quan trọng do gắn liền với tính mạng và sức khoẻ con người; việc cập nhật liên tục những kiến thức, kỹ thuật mới, hạn chế tối thiểu những sai sót chuyên môn. Nhằm đáp ứng nhu cầu, cập nhật kiến thức, kỹ năng thực hành theo Hướng dẫn Thông tư 22/2013/BYT về đào tạo liên tục …

Thông báo chiêu sinh đào tạo liên tục Đọc thêm »

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top