Thông Tin Đấu Thầu

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế bổ sung năm 2022 và dự toán mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế của Bệnh viện y học cổ truyền năm 2023

THÔNG BÁO: Kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế bổ sung năm 2022 và dự toán mua sắm vật tư – trang thiết bị y tế của Bệnh viện y học cổ truyền năm 2023 Đọc thêm »

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu thi công xây dựng, công trình sửa chữa nâng cấp sân thượng Khoa Ngoại thành khu điều trị bệnh nhân thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đăk Lăk

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu : Gói thầu thi công xây dựng, công trình sửa chữa nâng cấp sân thượng Khoa Ngoại thành khu điều trị bệnh nhân thuộc Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Đăk Lăk Đọc thêm »

Shopping Cart
Scroll to Top
Scroll to Top